Vše balíme čerstvě pro Vás. Dárečky vyrábíme ručně :) Děkujeme za Váš zájem.

Nutworld.cz - Naše cesta? Kvalita, design a originalita

 

kvalita desugn a originalita

Kdybych měl v krátkosti prezentovat naší firmu.

Tři slova v názvu by ji vystihly nejlépe.

Stále je na čem pracovat, ale to je to, co nás žene být stále lepší. 

Rád bych zaal kvalitou. Fráze, kterou sklouje téměř kadá firma. Ostatní hodnotit nechceme. Jednak nám to nepísluí a věříme, e kadjede podle svého nejlepího vdomí a svdomí. Aspou nás to platí na 100%. Soustředíme se na sebe a chceme potvrdit svoji kvalitu v každém produktu. Je jedno jestli vyrábíme stnebo tisící dárek. Pro zákazníka kadmusí vypadat jako ten první.

Vždy u nás vyhraje kvalita a pak se teprve porovnávají ceny. Nepotebujeme bt za kadou cenu nejlevnjí, ale vdy si chceme udret svj standart, kternám dlá jméno a po pi tom bt i cenově konkurence schopní. Zákazník brzy sám pozná, e cena není ve a stále se k nám vrací více a více lidí. 

S kvalitou u nás je spojena i runí práce. Celý náš proces je založen na čistě ruční práci českých zaměstnanců, kdy kadjeden malinksáek projde pod rukami nkolika lidí, kadna nm odvede kus své práce, nesi najde svoje místeko u nkoho doma.page1image53349008

Stejné je to s dárky. Nejde o strojovou vrobu. Každý dárek je originál a má svůj příběh. Váeme maliky, peetíme, tiskneme razidlama, runnavaujeme do celofánk, skla, i jinch obalovch materiál. Ne vdy musí bt kadá peedokonalá, jednou je malika o nco vtí nedruhá a nebo je vázána o nm výše. To vak nae dárky dlá tím, ím jsou a to ádnstroj nenahradí.

Design je pro nás také velmi dleit. Chceme, aby nárukopis byl na první pohled jasně čitelna dláme pro to maximum. Celkoncept se nese v duchu pírodních materiálů - papír, juta, devo a kraftové (hndé pírodní barvy). Samozejmse zde objeví i plastové prvky, které jsou nezbytné k uchování trvanlivosti potravin a pro monost práce s potravinami jako takové, ale jinak je násmr jasnnastavena daí se nám dret v tchto kolejích od poátku vzniku.

Originalita tady uzaznla. Ale není to jen o runí vrob. Je to i o dárku samotném. Snaíme se hledat stále nové a originální balíky, které si sami vymýšlíme a tím jsou neporovnatelné a nenahraditelné. Kadjeden dárek vznikal od nuly, od mylenky v hlav, po zkouení rznch variant apo samotnou realizaci. Dárky nepekupujeme, dárky tvoíme.

dárková krabice s vínem a svíčkou dva druhy

A to je to, co nás baví.

Zákazník je náš motor a dává nám možnost být každým rokem silnější a vytvářet pro Vás stále nové a nové dárky ve stejné kvalitě.

Proto bychom každému z Vás rádi poděkovali, že jste a že nás podporujete.

DĚKUJEME

Mgr. Jan Vlček

jednatel společnosti