Vše balíme čerstvě pro Vás. Dárečky vyrábíme ručně :) Děkujeme za Váš zájem.

Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení klienti,

tyto Informace popisují způsob, jak postupujeme při zpracovávání osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím internetových stránek: www.nutworld.cz („Internetové stránky“), jakož i s osobními údaji shromažďovanými prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) nebo jiných prostředků elektronické komunikace. Tyto Informace navíc popisují, jakým způsobem postupujeme s informacemi ukládanými Internetovými stránkami a uchovávanými na vašem zařízení (i kdyby tyto informace nebyly osobními údaji). Tyto Informace byly připraveny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

1. Správce osobních údajů

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Správcem Vašich osobních údajů je:

společnost Nutworld s.r.o., IČO: 275 17 357, DIČ: CZ 27517357, se sídlem: Anny Letenské 34/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226051

Se správcem se můžete spojit prostřednictvím těchto kontaktů:

 • e-mail: info@nutworld.cz, 
 • telefon: +420 776 138 371
 • adresa provozovny: Havlíčkova 285, 549 31 Hronov

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

1. základní identifikační údaje – jméno a příjmení, případně název a adresa firmy a její IČO a DIČ u OSVČ

2. kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa (ta je pro nás Vaším jedinečným identifikátorem)

3. informace o službách, které Vám poskytujeme

4. informace o vzájemné komunikaci – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo kontaktních formulářů

5. fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách

6. lokalizační údaje – adresy, které nám poskytujete pro realizaci služeb

7. technické údaje – IP adresy, informace týkající se operačního systému a typu prohlížeče a koncového zařízení, navštívené Internetové stránky (identifikované prostřednictvím URL adres), jiné informace týkající se Vaší aktivity na našich Internetových stránkách, včetně informací registrovaných a uchovávaných prostřednictvím souborů cookies

2.1. Zdroj osobních údajů

Osobní údaje jsme získali přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv.

Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního či živnostenského rejstříku.

Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů v rámci námi organizovaných soutěží a akcí najdete na Internetových stránkách věnovaných dané soutěži nebo akci.

Na základě Vašeho souhlasu, pokud je vyžadován platnými právními předpisy, zpracováváme Vaše osobní údaje, které zahrnují IP adresu, informace týkající se operačního systému a typu prohlížeče a koncového zařízení, navštívené Internetové stránky (identifikované prostřednictvím URL adres), a také jiné informace týkající se Vaší aktivity na našich Internetových stránkách, včetně informací registrovaných a uchovávaných prostřednictvím souborů cookies. 

Právním základem pro zpracovávání esenciálních cookies, nezbytných pro základní funkčnost Internetových stránek, je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

3. Zpracování osobních údajů

3.1 Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno a příjmení, e-mailová adresa, ale osobním údajem může být i informace o zboží, o které má zákazník zájem – například vlastnost daného výrobku.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme Vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR– zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle dobu deseti let od naší poslední komunikace. 

3.2 Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a emailová adresa. 

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom byli schopni plnit naši smlouvu – dodali Vám naše zboží. Přes kontaktní údaje s Vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR– zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 roků od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

  1. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

1 rok od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit na e-mailové adrese: info@nutworld.cz

Pokud dosud nejste náš zákazník a projevíte zájem o zasílání našeho newsletteru, tzn. udělíte nám souhlas k tomu, abychom Vám náš newsletter mohli zasílat, použijeme Vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – udělení souhlasu se zpracováním Vašich údajů.

3.4 Zákaznický účet

Pokud si přejete využívat zákaznický účet, musíte se nejprve registrovat na našich Internetových stránkách. Zákaznický účet si vytvoříte pomocí Vaší e-mailové adresy. Následně nám poskytnete Vaše jméno a příjmení, telefonní číslo a doručovací a fakturační adresu. 

Zřízení zákaznického účtu je dobrovolné, nákup na Internetových stránkách je možné provést i bez registrace.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – udělení souhlasu se zpracováním Vašich údajů.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

1 rok od vašeho posledního přihlášení. 

Mohu si svůj účet zrušit?

Zákaznický účet lze kdykoli zrušit prostřednictvím zákaznického účtu nebo na základě žádosti o zrušení zákaznického účtu zaslané na některou z kontaktních adres uvedených v článku 1.

3.5 Předávání dat

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 • společnosti podílející se na expedici zboží DPD, PPL, Zásilkovna, Česká pošta, Messenger, 
 • společnosti podílející se na expedici plateb Gopay
 • poskytovatel e-mailingové služby Leadhub
 • marketingová agentura - Socials

Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout také orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení.

Se všemi dodavateli služeb, kterým předáváme Vaše osobní údaje, uzavíráme smlouvy, na základě kterých podléhají našim příkazům. 

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

4. Co byste dál měli vědět?

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@nutworld.cz nebo zavolejte na tel. č. +420 776 138 371.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou Vám garantována práva popsaná dále v tomto článku. Můžete je uplatnit u správce na výše uvedených kontaktech, a to buď zasláním e-mailu na uvedené adresy nebo písemně na adresu sídla společnosti. Správce Vaše požadavky vyřídí bezplatně, s výjimkou případu, kdy žádost bude zjevně nedůvodná či nepřiměřená, a to např. z důvodu, že by se opakovala. V takovém případě je správce oprávněn si účtovat poplatek, který bude přiměřený administrativní zátěži spojené s takovýmto požadavkem.

Vašimi právy v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou:

4.1. Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

4.2. Právo na přístup k osobním údajům

4.3. Právo na opravu

4.4. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

4.5. Právo na omezení zpracování

4.6. Právo na přenositelnost údajů

4.8. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

4.9. Právo odvolat souhlas

4.10 Právo vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů

 

 

5. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Jaké soubory cookies užíváme?

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Jak mohu soubory cookies omezit?

Souhlas či nesouhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

Tyto podmínky jsou účinné od [___] 2023

 

230309_NutWorld_GDPR ke stažení